บ้านกงเต็ก เครื่องกระดาษกงเต็ก รถกงเต็กราคา ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

บ้านกงเต็ก บ้านกระดาษกงเต็ก รถเรือกระดาษ เครื่องกระดาษกงเต็ก ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก เงินกงเต็กราคา


บ้านกงเต็ก เพชรเกษม บางแค กระดาษไหว้เจ้า
เครื่องกระดาษกงเต็ก  รถกงเต็กราคา  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก รถกงเต็กราคา ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ราคาบ้านกระดาษ  เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็ก

ร้านกระดาษช่างเล็ก วัดญวณสะพานขาว กระดาษไหว้เจ้า
ติดต่อ สันทัศน์ 0851211877,บ้านกงเต็ก 
บ้านกงเต็ก  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า  บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก  เงินกงเต็กราคา

พิธีกงเต็ก
พิธีกรรมอันเป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมากว่าพันปี ติดตามชาวจีนไปทุกแห่งหน เป็นสะพานความเชื่อที่เชื่อมโยง “ชีวิตหลังความตาย” เข้ากับ “วิถีชีวิตของคนเป็น” ซึ่งไม่ใช่แต่แค่เฉพาะลูกหลาน แต่หมายรวมถึงหลากอาชีพที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมนี้ด้วย เรามาทำความรู้จักกับ “พิธีกงเต็ก” และสิ่งที่งอกเงยจากความเชื่อนี้กันเถอะ บ้านกงเต็ก  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า


กงเต็ก ส่งวิญญาณด้วยความกตัญญู กง แปลว่า การกระทำ เต็ก แปลว่า คุณธรรม รวมแล้วคือ การกระทำที่มีคุณธรรม ซึ่งหมายถึง การแสดงความกตัญญูของลูกหลานออกมาเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและการกระทำสะสมความดีของคนผู้นั้นเอง พิธีการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ในชีวิตของลูกหลานจีนคนหนึ่งอาจเคยเห็นเต็มที่แค่ครั้งหรือสองครั้ง เพราะผู้ที่จะรับกงเต็กได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตหลังจากอายุ 50 ปีขึ้นไป และได้แต่งงานมีบุตรหลานแล้วเท่านั้น (ถ้าอายุต่ำกว่า 50 จะไม่จัดพิธีให้ เพราะถือว่าเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร) กงเต็กถือเป็นพิธีการอุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณให้เดินทางไปยังสวรรค์ ซึ่งจะทำกันในวันที่ 6 หลังจากการสวดอภิธรรมศพตามพิธีของชาวพุทธทั่วไป งานกงเต็กใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงกลางคืน ส่วนงานธรรมดาเริ่มตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึงกลางคืน
พิธีกงเต็กมีรากฐานมาจาก 3 ความเชื่อ อันประกอบไปด้วย 2 ศาสนา และ 1 ลัทธิ นั่นคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อศาสนาพุทธ (มหายานนิกายสุขาวดี) คือ บทสวดพระธรรมต่างๆ เป็นคำสอนที่ไม่มีพิธีกรรม ศาสนาเต๋า คือ ความสมดุลและพิธีกรรมเพื่อสื่อความหมาย ลัทธิขงจื๊อ คือ ของไหว้ และการปฏิบัติตัวของลูกหลานเพื่อแสดงถึงความกตัญญู กงเต็กมีพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนมาก ซ่อนความหมายไปแทบทุกอณู อีกทั้งรายละเอียดก็แตกต่างกันไปตามประเพณีของแต่ละมณฑล ที่เรามาศึกษากันวันนี้เป็นพิธีของชาวจีนแต้จิ๋ว โดยเราจะขอลำดับพิธีกรรมหลักๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายโดยรวมดังนี้ บ้านกงเต็ก  รถกงเต็กราคา ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า กระดาษไหว้เจ้า
บ้านกงเต็ก

1. สวดอัญเชิญพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นองค์ประธาน ณ พุทธสภา ที่แทนด้วยฉากผ้าปักสีแดง
2. ส่งสารไปยมโลกด้วยม้าและนก (กระดาษ) เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตไปยังสวรรค์และปรโลก เป็นการบอกกล่าวขอเปิดทางให้ดวงวิญญาณได้เดินทางโดยสะดวก
3. เชิญวิญญาณมาสถิตที่โคมไฟวิญญาณ (ถ่งฮ้วง - เชิญวิญญาณ) ซึ่งแขวนเสื้อของผู้เสียชีวิตไว้ แล้วเชิญให้อาบน้ำชำระดวงจิตที่ห้องน้ำ (หมกหยกเต๊ง – ศาลาแห่งความสะอาดบริสุทธิ์) เพื่อให้ดวงวิญญาณพร้อมสำหรับการฟังธรรม และรับของที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้ ณ ปะรำพิธีซึ่งเป็นฉากผ้าปักสีน้ำเงิน
4. แจ้งบรรพบุรุษให้รับรู้ว่าลูกหลานท่านเสียแล้ว ด้วยการจัดข้าวปลาอาหารเตรียมรอรับ ให้บรรพบุรุษมาเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทาง ขั้นตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สอนให้ลูกหลานรู้คุณต่อบรรพบุรุษ และทำตามสืบทอดกันต่อไป
5. สวดอภิธรรมและสวดขอพรให้ดวงวิญญาณ
6. พิธีวิ่งธง เป็นการรำลึกถึงต้นกำเนิดของพิธีกงเต็กอันมีมาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ซ่ง โดยจะวิ่งเป็นรูปยันต์ซึ่งพระอรหันต์จี้กงเขียนขึ้นเพื่อเรียกวิญญาณของพระนางฮีสีในยุคนั้น
7. การเดินสะพาน เป็นสัญลักษณ์แทนการเดินทางไปสู่อีกภพหนึ่ง เพื่อไปขอเตี๊ยบ (หนังสือเดินทาง) จากพระพุทธองค์
8. สวดส่งเทพ ส่งวิญญาณ และถวายเครื่องกระดาษ (ซึ่งจะเผาในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับพิธีฌาปนกิจหรือพิธีฝัง ตามแต่ประเพณีของครอบครัวนั้น) ถึงตรงนี้ก็เป็นอันจบพิธีกงเต็ก

เครื่องกระดาษที่ “จำเป็น” ในพิธีกงเต็กมีอยู่เพียง 6 อย่าง ได้แก่ กระดาษเงินกระดาษทอง โคมไฟวิญญาณ ห้องน้ำ ม้า นก และหีบเสื้อผ้า ส่วนบ้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็น “สิ่งรอง” ที่จัดทำขึ้นเพื่อความสบายใจของลูกหลาน (ที่ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และแสดงฐานะของตน) 
การเผาเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กนั้น นิยมเผาเฉพาะบ้าน เฟอร์นิเจอร์ หีบเสื้อผ้า และคนรับใช้ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพในปรโลกเท่านั้น ส่วนของกระจุกกระจิกต่างๆ อย่างเครื่องประดับ เสื้อผ้า ไพ่นกกระจอก เครื่องเสียง รถยนต์ ฯลฯ จะเผาไปให้เพิ่มเติมในพิธี “เชงเม้ง” ประจำปี เหมือนกับการซื้อของขวัญไปฝากผู้ใหญ่ ซึ่งในระยะหลังข้าวของเหล่านี้ก็มีหลากประเภทหลายรูปโฉมมากขึ้น ตัวอย่างบ้านกงเต็ก

บ้านกงเต็ก ,รถกงเต็กราคา,ราคาบ้านกระดาษ,เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่,วิธีทำบ้านกงเต็ก ,เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน,กระดาษไหว้เจ้าบ้านกงเต็กบ้านกงเต็ก


บ้านกงเต็กบ้านกงเต็กบ้านกงเต็กบ้านกงเต็ก

บ้านกงเต็กเพชรเกษม บางแค ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี บ้านประกอบตามหลักการพิธีกงเต็กโบราณ ออกแบบ บ้านกงเต็ก รถเรือ เครื่องกระดาษอื่นๆตามออร์เดอร์ รับปรึกษางานพิธีกงเต็ก แบบครบวงจร เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน

ร้านกงเต็กช่างกระดาษวัดญวนสะพานขาว
ติดต่อ สันทัศน์ 0851211877 (รุ่นสองเล็กช่างกระดาษวัดญวนสะพานขาว) 

บ้านกงเต็ก เครื่องกระดาษกงเต็ก รถกงเต็กราคา  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน
ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก ราคาบ้านกระดาษ บ้านกงเต็ก  เงินกงเต็กราคา กระดาษไหว้เจ้าProduct : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393