บ้านกงเต็ก,เครื่องกระดาษกงเต็ก,รถกงเต็กราคา,ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า,บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน,กงเต็ก

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

บ้านกงเต็ก บ้านกระดาษกงเต็ก รถเรือกระดาษ เครื่องกระดาษกงเต็ก ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก เงินกงเต็กราคา กระดาษเงินกระดาษทอง


บ้านกงเต็ก เพชรเกษม บางแค กระดาษไหว้เจ้า
เครื่องกระดาษกงเต็ก  รถกงเต็กราคา  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก รถกงเต็กราคา ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ราคาบ้านกระดาษ  เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็ก,กระดาษเงินกระดาษทอง,กงเต็ก,ตรุษจีน

ร้านกระดาษช่างเล็ก วัดญวณสะพานขาว กระดาษไหว้เจ้า
ติดต่อ ,บ้านกงเต็ก 
บ้านกงเต็ก  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า  บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก,เงินกงเต็กราคา


พิธีกงเต็ก
พิธีกรรมอันเป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมากว่าพันปี ติดตามชาวจีนไปทุกแห่งหน เป็นสะพานความเชื่อที่เชื่อมโยง “ชีวิตหลังความตาย” เข้ากับ “วิถีชีวิตของคนเป็น” ซึ่งไม่ใช่แต่แค่เฉพาะลูกหลาน แต่หมายรวมถึงหลากอาชีพที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมนี้ด้วย เรามาทำความรู้จักกับ “พิธีกงเต็ก” และสิ่งที่งอกเงยจากความเชื่อนี้กันเถอะ บ้านกงเต็ก  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า,กงเต็ก,ตรุษจีน


กงเต็ก ส่งวิญญาณด้วยความกตัญญู กง แปลว่า การกระทำ เต็ก แปลว่า คุณธรรม รวมแล้วคือ การกระทำที่มีคุณธรรม ซึ่งหมายถึง การแสดงความกตัญญูของลูกหลานออกมาเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและการกระทำสะสมความดีของคนผู้นั้นเอง พิธีการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ในชีวิตของลูกหลานจีนคนหนึ่งอาจเคยเห็นเต็มที่แค่ครั้งหรือสองครั้ง เพราะผู้ที่จะรับกงเต็กได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตหลังจากอายุ 50 ปีขึ้นไป และได้แต่งงานมีบุตรหลานแล้วเท่านั้น (ถ้าอายุต่ำกว่า 50 จะไม่จัดพิธีให้ เพราะถือว่าเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร) กงเต็กถือเป็นพิธีการอุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณให้เดินทางไปยังสวรรค์ ซึ่งจะทำกันในวันที่ 6 หลังจากการสวดอภิธรรมศพตามพิธีของชาวพุทธทั่วไป งานกงเต็กใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงกลางคืน ส่วนงานธรรมดาเริ่มตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึงกลางคืน
พิธีกงเต็กมีรากฐานมาจาก 3 ความเชื่อ อันประกอบไปด้วย 2 ศาสนา และ 1 ลัทธิ นั่นคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อศาสนาพุทธ (มหายานนิกายสุขาวดี) คือ บทสวดพระธรรมต่างๆ เป็นคำสอนที่ไม่มีพิธีกรรม ศาสนาเต๋า คือ ความสมดุลและพิธีกรรมเพื่อสื่อความหมาย ลัทธิขงจื๊อ คือ ของไหว้ และการปฏิบัติตัวของลูกหลานเพื่อแสดงถึงความกตัญญู กงเต็กมีพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนมาก ซ่อนความหมายไปแทบทุกอณู อีกทั้งรายละเอียดก็แตกต่างกันไปตามประเพณีของแต่ละมณฑล ที่เรามาศึกษากันวันนี้เป็นพิธีของชาวจีนแต้จิ๋ว โดยเราจะขอลำดับพิธีกรรมหลักๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายโดยรวมดังนี้ บ้านกงเต็ก  รถกงเต็กราคา ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า กระดาษไหว้เจ้า,ตรุษจีน
บ้านกงเต็ก

1. สวดอัญเชิญพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นองค์ประธาน ณ พุทธสภา ที่แทนด้วยฉากผ้าปักสีแดง
2. ส่งสารไปยมโลกด้วยม้าและนก (กระดาษ) เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตไปยังสวรรค์และปรโลก เป็นการบอกกล่าวขอเปิดทางให้ดวงวิญญาณได้เดินทางโดยสะดวก
3. เชิญวิญญาณมาสถิตที่โคมไฟวิญญาณ (ถ่งฮ้วง - เชิญวิญญาณ) ซึ่งแขวนเสื้อของผู้เสียชีวิตไว้ แล้วเชิญให้อาบน้ำชำระดวงจิตที่ห้องน้ำ (หมกหยกเต๊ง – ศาลาแห่งความสะอาดบริสุทธิ์) เพื่อให้ดวงวิญญาณพร้อมสำหรับการฟังธรรม และรับของที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้ ณ ปะรำพิธีซึ่งเป็นฉากผ้าปักสีน้ำเงิน
4. แจ้งบรรพบุรุษให้รับรู้ว่าลูกหลานท่านเสียแล้ว ด้วยการจัดข้าวปลาอาหารเตรียมรอรับ ให้บรรพบุรุษมาเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทาง ขั้นตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สอนให้ลูกหลานรู้คุณต่อบรรพบุรุษ และทำตามสืบทอดกันต่อไป
5. สวดอภิธรรมและสวดขอพรให้ดวงวิญญาณ
6. พิธีวิ่งธง เป็นการรำลึกถึงต้นกำเนิดของพิธีกงเต็กอันมีมาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ซ่ง โดยจะวิ่งเป็นรูปยันต์ซึ่งพระอรหันต์จี้กงเขียนขึ้นเพื่อเรียกวิญญาณของพระนางฮีสีในยุคนั้น
7. การเดินสะพาน เป็นสัญลักษณ์แทนการเดินทางไปสู่อีกภพหนึ่ง เพื่อไปขอเตี๊ยบ (หนังสือเดินทาง) จากพระพุทธองค์
8. สวดส่งเทพ ส่งวิญญาณ และถวายเครื่องกระดาษ (ซึ่งจะเผาในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับพิธีฌาปนกิจหรือพิธีฝัง ตามแต่ประเพณีของครอบครัวนั้น) ถึงตรงนี้ก็เป็นอันจบพิธีกงเต็ก

เครื่องกระดาษที่ “จำเป็น” ในพิธีกงเต็กมีอยู่เพียง 6 อย่าง ได้แก่ กระดาษเงินกระดาษทอง โคมไฟวิญญาณ ห้องน้ำ ม้า นก และหีบเสื้อผ้า ส่วนบ้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็น “สิ่งรอง” ที่จัดทำขึ้นเพื่อความสบายใจของลูกหลาน (ที่ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และแสดงฐานะของตน) 
การเผาเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กนั้น นิยมเผาเฉพาะบ้าน เฟอร์นิเจอร์ หีบเสื้อผ้า และคนรับใช้ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพในปรโลกเท่านั้น ส่วนของกระจุกกระจิกต่างๆ อย่างเครื่องประดับ เสื้อผ้า ไพ่นกกระจอก เครื่องเสียง รถยนต์ ฯลฯ จะเผาไปให้เพิ่มเติมในพิธี “เชงเม้ง” ประจำปี เหมือนกับการซื้อของขวัญไปฝากผู้ใหญ่ ซึ่งในระยะหลังข้าวของเหล่านี้ก็มีหลากประเภทหลายรูปโฉมมากขึ้น ตัวอย่างบ้านกงเต็ก

บ้านกงเต็ก ,รถกงเต็กราคา,ราคาบ้านกระดาษ,เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่,วิธีทำบ้านกงเต็ก ,เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน,กระดาษไหว้เจ้า,ตรุษจีนบ้านกงเต็ก


บ้านกงเต็กบ้านกงเต็กบ้านกงเต็กบ้านกงเต็ก

บ้านกงเต็กเพชรเกษม บางแค ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี บ้านประกอบตามหลักการพิธีกงเต็กโบราณ ออกแบบ บ้านกงเต็ก รถเรือ เครื่องกระดาษอื่นๆตามออร์เดอร์ รับปรึกษางานพิธีกงเต็ก แบบครบวงจร เงินกงเต็กราคา,บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน,ตรุษจีนบ้านกงเต็ก เครื่องกระดาษกงเต็ก รถกงเต็กราคา  ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า บ้านกงเต็กซื้อที่ไหน
ราคาบ้านกระดาษ เงินกงเต็กราคาเท่าไหร่ วิธีทำบ้านกงเต็ก ราคาบ้านกระดาษ บ้านกงเต็ก  เงินกงเต็กราคา กระดาษไหว้เจ้า,ตรุษจีน


กระดาษเงินกระดาษทอง silver and gold paper

กระดาษเงินกระดาษทอง (silver and gold paper) เป็นกระดาษสีเงินสีทองด้านหนึ่งที่คนจีนใช้เผาไฟในพิธีไหว้เจ้าเป็นต้น
กระดาษเงินกระดาษทองในแบบต่างๆเทียงเถ่าจี๊เทียงเถ่าจี๊ เป็นกระดาษเงินกระดาษทองชิ้นใหญ่ มีกระดาษแดงตัดเป็นลายตัวหนังสือว่า "เผ่งอัง" เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดีใช้สำหรับไหว้พระแม่กวนอิม ปึงเถ่ากงม่า แปะกง ทีตี่แป่บ้อ (เทพยดาฟ้าดิน)และองค์เทพเจ้าต่างๆทุกพระองค์ ยกเว้นสัมภเวสี เจ้าที่ และบรรพบุรุษกิมจั้วกิมหงิ่งจั๊ว หมายถึงกระดาษเงินกระดาษทอง เวลาใช้ไหว้จะต้องใช้ไหว้บรรพบุรุษ และคนตาย สัญลักษณ์ที่จะมองเห็นได้คือ คนตายใหม่ๆที่ไม่เกิน 3 ปี จะใช้ไหว้ 24 แผ่นต่อ 1 ครั้ง บรรพบุรุษจะใช้ไหว้ 48 ใบ ต่อ 1 ครั้ง สำหรับการพับก็คือ ไหว้คนตาย 24 ใบ ต่อ 1 ครั้ง ไหว้บรรพบุรุษ 48 ใบ ต่อ 1 ครั้ง แต่ถ้าจะให้เผาง่ายก็ต้องมีรูปดอกไม้กิมเต้ากิมเต้า หงิ่งเต้า หรือ ค้อซีเต้า(จีน: 金斗銀斗) คือถังเงินถังทอง เปรียบเสมือนถังเงินถังทองใช้ไหว้เจ้าเพื่อขอเงินขอทองขอโชคลาภ ใช้ไหว้ตี่จู่เอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ไท้ส่วยเอี๊ย พระแม่กวนอิม ทีตี่แป่บ้อ แป๊ะกง ปึงเถ่ากง ปึงเถ่าม่า เซี๋ยอ๊วงกง(เจ้าพ่อหลักเมือง)แบบจีนแต้จิ๋วกิมเตี๊ยวกิมเตี๊ยว หรือกิมตุ้ง (จีน: 金條) คือ แท่งทอง ใช้ไหว้บรรพบุรุษ อย่างน้อยการใช้ไหว้บรรพบุรุษ จะไหว้แบบ 8 แท่งขึ้นไปเท่านั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เฉพาะบรรพบุรุษ ส่วนคนตายจะเป็น 4 แท่ง แต่ให้ไหว้ 4 ชุดขึ้นไป เปรียบเสมือนทองที่อยู่บนโลกมนุษย์ (โหล่วกัง)กิมฮวยกิมฮวย เป็นการไหว้เพื่อขอพรจากเทพทุกพระองค์ ในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์จะไหว้คู่กับอั่งติ๋ว ถือว่าเป็นการไหว้เจ้าที่ตี่จู่เอี๋ย กุ๋ยจื๊อบ่อ เทียนโห่วเซี่ยบ้อ กิมกวงเล่าอ๊วงบ้อ ซำเปาฮุกโจ้ว (ซำเสี่ยจู่ฮุก)เทียนตี่แป่บ้อ ฮั่วท้อเซียนซือ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ไท้ส่วยเอี๊ย ส่วนมากการไหว้ด้วยกิมฮวยจะมีการปักบนส้ม และถวายแด่องค์เจ้า เพื่อถือเป็นขององค์เจ้าโกวอีพิมพ์โกวอีพิมพ์ คือ กระดาษที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษ การไหว้จะต้องใช้ 1 ปึกต่อ 1 ครั้ง ประมาณ 12-13 แผ่น นำมาพับไหว้บรรพบุรุษ วิธีการพับก็คล้ายๆค้อซีหรือตั่วกิม และใช้ไหว้รวมกับตั่วกิม ค้อซี กิมจั๋ว อิมกังจัวยี่ และหว่องแซจี๊ เป็นต้นงิ่งเตี๋ยเง็งเตี๋ย หรือหงิ่งเตี๋ย/งิ่งเตี๋ย เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ด้านหนึ่งเป็นสีเงินอีกด้านหนึ่งเป็นสีทอง ด้านในตรงกลางมีอั่งจี้ 1 แผ่นใช้ไหว้เจ้าที่ แก้บนและทำพิธีต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลและให้โชคลาภ
งิ่งเตี๋ย เป็นกระดาษเงิน-ทอง ใช้ไหว้เจ้าที่ แปะกง โท่วตี่ซิ้ง ที่ละ 1 ชุด หรือ 3 ชุด แล้วแต่ธรรมเนียมของบ้านผู้ไหว้ โดยมักจะไหว้คู่กับค้อซี หรือ กระดาษทองขอบทองสีส้มด้วย บางธรรมเนียมก็ไหว้ 3 แผ่น 5 แผ่น 12 แผ่น หรือแล้วแต่ตั่วกิมตั่วกิม หรือ ค้อซี เป็นกระดาษทอง และขอบสีส้ม โดยใช้ไหว้เจ้าที่ พับเป็นเคี่ยวเท้าซี และมีกระดาษแดงแปะติดตรงกลาง เพื่อไหว้เจ้าที่ ขอเรื่องความสุข ความเจริญ การงานเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ใช้ไหว้คู่กับงิ่งเตี๋ย กุ้ยนั้งฮู้ เป็นต้น บางครั้งใช้เทียงเถ่าจี๊ กิมงึ่งเต้าด้วยคู่กัน และใช้ไหว้บรรพบุรุษ จะต้องพับเป็นเคียวเท่าซีแต่ห้ามหักท้ายกระดก โดยไหว้ 1 ครั้งต้อง 48 แผ่นขึ้นไป ต้องมากกว่ากิมจั๋วและอวงแซจี๊ อิมกังจัวยี่ ถือเป็นกระดาษไหว้บรรพบุรุษ และบรรพบุรุษนำไปใช้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อลูกหลานอีกด้วย โดยนำไปไหว้ทีตี่แป่บ้อด้วยการพับเคียวเท่าซีใส่อ้วงป้อและกระดกตั่วกิมขึ้นด้วย ไหว้พระแม่กวนอิม แป๊ะกง โท่วตี่กง แป๊ะเอี๊ย บุ่งซูผู่สัก โผ่วเฮี้ยงผู่สัก และเทพทุกพระองค์ ไหว้ที่ละ 12 แผ่นฃเพ้าเพ้า (จีน: 袍 คือ ชุดของเทพเจ้า คล้ายกับที่คนไทยถวายผ้าห่มพระพุทธรูป มีการทำของเจ้าหลายองค์ เช่น ชุดของเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระพุทธเหรียญเงินเหรียญทองหากมีธนบัตรก็ต้องมีเหรียญอ่วงแซจี๊อ่วงแซจิ่ว หรือใบเบิกทาง เป็นกระดาษสีเหลืองอักษรจีนสีแดง ใช้ไหว้บรรพบุรุษเพื่อจะให้ท่านอยู่สุขสบายในภพภูมิ เปรียบเสมือนใบเบิกผ่านทางระหว่างโลกมนุษย์กับภพภูมิเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนลูกหลาน
ถือเป็นกระดาษสำคัญที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษ ต่อ 1 ครั้ง จะมีการใช้เป็นส่วนมาก มากกว่ากระดาษชิ้นอื่นๆ มากกว่า 3 เท่าอีกด้วย ถือเป็นกระดาษไหว้ที่สำคัญที่สุด หากไม่มีกระดาษก็ไม่ส่งถึงบรรพบุรุษด้วย

อิมกังจัวยี่อิมกังจัวยี่ หรือแบงก์กงเต็ก เป็นกระดาษมาพิมพ์เป็นแบงค์ใช้ในภพภูมิซึ่งท้าวยมทูตเป็นผู้รับรอง พระอินทร์ (เง็กเซียนฮ่องเต้) เป็นพระคลัง ใช้จ่ายในภพภูมิและไหว้ตามทาง ฉะนั้นบุตรหลานจึงมีการหาซื้อมาไหว้บรรพบุรุษของตนเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบบุตรหลานญาติมิตรที่เมืองมนุษย์ในเทศกาลจีนต่างๆ

อิมกังจัวยี่ หรือ แบงค์กงเต็กอ่วงป้อตั่วกิมอ่วงป้อตั่วกิม หรือกระทงเป็นของไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอโชคลาภให้ร่ำรวยและเพื่อตอบแทนที่ท่านช่วยให้ประสบความสำเร็จเทียนก้องกิมเทียนก้องกิม(จีน: 天公金) หรือ ฮกเกี้ยนกิมแผ่นใหญ่ เป็นกระดาษเพาะที่ใช้บูชาหยกอ๋องซ่งเต้ หรือ ทีก้อง และ เทพเจ้าชั้นสูง ถือว่าเป็นกระดาษชั้นสูง ตรงกลางเขียนว่า "เทียนกวนซูฮก" หรือ ฟ้าประทานพร หมายถึง หยกอ๋องซ่งเต้ เป็นกระดาษที่เห็นเฉพาะกลุ่มของชาวฮกเกี้ยน และ ชาวไต้หวันการเผากระดาษการเผากระดาษเงินกระดาษทองจะต้องทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้ทุกคนได้เซ่นไหว้เสร็จ ก็จะทำการ "เหี่ยม" หรือจบเหนือศีรษะ ระหว่างนี้ให้ทำการอธิษฐานขอพรไปด้วย แล้วจึงนำไปเผาเมื่อไฟมอดแล้วจึงไหว้ลาเป็นการเสร็จพิธี บางธรรมเนียมอาจมีการจุดประทัด เรียกว่า เสี๋ยโผ่งเผี๋ย เช่น เช็งเม้ง ตรุษจีน สารทจีน หลังจากไป๋ฮ่อเฮียตี๋ (ไหว้ผีต้นตระกูลจีน)และไหว้เจ้าที่ตามศาลเจ้าต่างๆProduct : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393